AUTORITZACIÓ MENORS DE 14 A 16 ANYS

Després de les nombroses sol·licituds que hem rebut, hem decidit donar la possibilitat als menors de 14 a 16 anys a accedir a la Farra Brava.  

 

Per tal de poder accedir a la festa, cal que:

 

1. Descarregueu i ompliu el full d’autorització que trobareu en aquesta pàgina firmat pel pare o mare.

 

2. Per accedir al recinte, caldrà presentar el full  i entrar cada menor acompanyat del seu respectiu pare o mare, tots amb entrada.  

 

IMPORTANT:

- El menor només podrà anar acompanyat del pare o mare.

- El pare o mare haurà d'entrar al recinte amb entrada. 

- El menor haurà d'estar acompanyat en tot moment pel seu pare/mare (responsable).

- No es retornarà l’import de cap entrada.

AUTORITZACIÓ MENORS:

© 2016 by Associació Juvenil Birres Braves

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • c-youtube